Hiển thị 1–12 của 19 kết quả

Show sidebar

Crystal U2 CU-67AS 1.67

1.186.000 
Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
+7.00 – 12.00 – 2.00
-12.50 -> 15.00 – 0.00
Loạn cao: 1.304.000 đ
+7.00 – 0.00 -2.25 -> -3.00
0.00 -> – 10.00 -3.25 -> -4.00
 

Crystal U6 CP-60SP 1.60

872.000 
Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
+6.00 – 10.00 -2.00
Loạn cao: 976.000 đ
0.00 – 8.00 -2.25 -> -3.00
0.00 -> -6.00 -3.25 -> -4.00

Digital Lens 1.56

480.000 

Dãy độ áp dụng:

Độ cận- viễn                                                                    Độ loạn

                           -8.00 ~ +5.00                                                               -0.00 ~ -2.00
                                                Từ -5.25 & +4.25 không có loạn -0.25

Digital Lens 1.67

1.140.000 
Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
0.00 ~ -12.00 0.00 ~  -2.00
-12.50 ~ -15.00 0.00

Crystal U2 CU-74AS 1.74

2.552.000 
Tròng kính Chemi U2 chiết suất 1.74 mỏng nhẹ dành riêng cho những bạn cận cao. Với độ cận từ 6 độ trở lên muốn làm kính cận đẹp thời trang. Với các loại tròng hiện nay cận cao dày và độ trong kính rất mờ. Thì hiện nay tại Whoosee với Tròng kính Chemi U2 chiết suất 1.74 cao cấp đang là lựa chọn của nhiều bạn. Với tròng kính cận siêu mỏng dành cho những bạn cận loạn trên 5 độ. Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
+6.00 -> +1.00 – 2.00.
-1.00 -> -13.00 – 2.00.
-12.50 -> 15.00 0.00.
1.00 -> -12.00 -2.25 -> -3.00
-1.00 -> -10.00 -3.25 -> -4.00
-13.50 -> -15.00 0.00

Crystal U2 CS-56AS 1.56

828.000 
Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
+6.00 ~ 0.00 0.00 ~ -2.00
0.00 ~ -8.00 0.00 ~ -2.00
0.00 ~ -6.00 -2.25 ~ -4.00

Single Vision RX Lens 1.61

1.186.000 
Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
+7.00 – 12.00 – 2.00
-12.50 -> 15.00 – 0.00
Loạn cao: 1.304.000 đ
+7.00 – 0.00 -2.25 -> -3.00
0.00 -> – 10.00 -3.25 -> -4.00

Crystal U2 CA-60 1.60

1.052.000 
Dành cho người lớn tuổi trên 38 tuổi, sử dụng nhìn xa và gần trên 1 tròng phẳng Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
+6.00 – 10.00 -2.00
Loạn cao: 692.000 đ
0.00 – 8.00 -2.25 -> -3.00
0.00 -> -6.00 -3.25 -> -4.00

Single Vision RX Lens 1.74

6.600.000 
Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
-2.00 ~ -3.00 -4.25 ~ -6.00
-3.25 ~ -12.00 0.00 ~ -6.00
-12.50 ~ -17.50                      0.00 ~ -2.25
-18.00 ~-20.00 0.00