WHOOSEE sẽ hướng dẫn bạn mua theo 3 cách.

1. Xem trên website với mẫu sản phẩm ưng ý đặt mua.

  • Xem sản phẩm và chọn sản phẩm
Buoc 1 Chon San Pham
  • Chọn vào chi tiết sản phẩm
Buoc 2 Thong So San Pham
  • Đặt mua vào phần giỏ hàng
Buoc 3 Thanh Toan
  • Kết thúc thanh toán: Mở mail xem đơn hàng của bạn và nghe máy khi nhân viên gọi.

2. Xem trên website và mua trên fanpage

  1. Xem các ảnh sản phẩm và làm tròng kính combo inbox trực tiếp vào Fanpage
  2. Cung cấp độ cận loạn của bạn – Để nhân viên dễ tư vấn về tròng cho phù hợp công việc.

3. Xem trên website và muốn tư vấn kỹ tại shop thì chụp lại ảnh sản phẩm và tới shop