fbpx

Tròng kính mát có độ, tại Whoosee với độ cận cao hay thấp tùy vào nhu cầu của bạn.

Tròng đổi màu là tròng dành cho các bạn đi nắng và trong nhà sẽ chuyển thành màu trắng. Ngoài ra, tròng cận mát có nhiều màu được đặt riêng tại nhà máy Chemi để đánh và làm riêng. Khác hẳn với các loại tòng hiện nay là nhuộm màu hóa chất.