Showing all 8 results

Show sidebar
Tròng kính cận Chemi X Driver 1.60 chuyên dành cho lái xe
Close

Tròng kính cận Chemi X Driver 1.60 chuyên dành cho lái xe

900.000 
Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
+4.00 -> -6.00 -2.00
Tròng kính cận Chemi Crystal U6 CU-60SP chiết xuất 1.60
Close

Tròng kính cận Chemi Crystal U6 CU-60SP chiết xuất 1.60

872.000 
Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
+6.00 – 10.00 -2.00
Loạn cao: 976.000 đ
0.00 – 8.00 -2.25 -> -3.00
0.00 -> -6.00 -3.25 -> -4.00
Tròng kính cận Chemi Crystal U2 CU-67AS chiết xuất 1.67
Close

Tròng kính cận Chemi Crystal U2 CU-67AS chiết xuất 1.67

1.186.000 
Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
+7.00 – 12.00 – 2.00
-12.50 -> 15.00 – 0.00
Loạn cao: 1.304.000 đ
+7.00 – 0.00 -2.25 -> -3.00
0.00 -> – 10.00 -3.25 -> -4.00
Tròng kính cận Chemi Crystal U2 CU-74AS chiết xuất 1.74
Close

Tròng kính cận Chemi Crystal U2 CU-74AS chiết xuất 1.74

2.520.000 
Tròng kính Chemi U2 chiết suất 1.74 mỏng nhẹ dành riêng cho những bạn cận cao. Với độ cận từ 6 độ trở lên muốn làm kính cận đẹp thời trang. Với các loại tròng hiện nay cận cao dày và độ trong kính rất mờ. Thì hiện nay tại Whoosee với Tròng kính Chemi U2 chiết suất 1.74 cao cấp đang là lựa chọn của nhiều bạn. Với tròng kính cận siêu mỏng dành cho những bạn cận loạn trên 5 độ. Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
+6.00 -> +1.00 – 2.00.
-1.00 -> -13.00 – 2.00.
-12.50 -> 15.00 0.00.
1.00 -> -12.00 -2.25 -> -3.00
-1.00 -> -10.00 -3.25 -> -4.00
-13.50 -> -15.00 0.00
Tròng kính cận Chemi Crystal U2 Coated 1.60 chống tia UV
Close

Tròng kính cận Chemi Crystal U2 Coated 1.60 chống tia UV

630.000 
Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
+6.00 – 10.00 -2.00
Loạn cao: 692.000 đ
0.00 – 8.00 -2.25 -> -3.00
0.00 -> -6.00 -3.25 -> -4.00
Tròng kính mát có độ cao Chemi Single Vision RX Lens 1.61
Close

Tròng kính mát có độ cao Chemi Single Vision RX Lens 1.61

1.186.000 
Dãy độ áp dụng:
Độ cận – viễn Độ loạn
+7.00 – 12.00 – 2.00
-12.50 -> 15.00 – 0.00
Loạn cao: 1.304.000 đ
+7.00 – 0.00 -2.25 -> -3.00
0.00 -> – 10.00 -3.25 -> -4.00